Nieuwsbrief «Nieuw e-mail adres: [email protected]»

04 December 2013

Print Friendly and PDF

Beste, vanaf heden (4/12/2013) veranderde ik mijn privé e-mail adres

[email protected] in [email protected]

Reden: [email protected] paswoord is geblokkeerd en helaas krijg ik het niet veranderd naar een nieuw paswoord met als gevolg dat e.v.t. ontvangen e-mails vanaf 18/11/2013 niet meer gelezen / gezien werden. Vandaar de vraag om verdere correspondentie enkel via mijn blog (www.freeandunlimited.be) of rechtstreeks op [email protected] te laten verlopen.

Dank bij voorbaat.

---

Dear, as of today (04/12/2013) my private e-mail address [email protected] changed into [email protected]

Reason: [email protected] password became blocked, and unfortunately I can not change it to a new password. As a result any emails received after 18/11/2013 may not have been read / seen. Hence my request to use correspond directly via my blog (www.freeandunlimited.be) or via [email protected]

Thanks in advance.
Print Friendly and PDF

      
This site is only viewable in landscape mode !
Session Tracking